Ve středu 29. června proběhlo v obřadní síni městského úřadu slavnostní vyřazení žáků devátých tříd Základní školy Štíty. Po proslovech paní ředitelky Mgr. Haasové, starosty Bc. Vogela, třídních učitelek Mgr. Hřebíčkové, Mgr. Kobzové a zástupkyně devátých tříd nastalo samotné předávání vysvědčení, podpis do pamětní knihy a přání mnoha úspěchů v dalším studiu.

Fotogalerie