Poděkování voličům

Vážení spoluobčané,

rád bych poděkoval  Vám všem, kteří jste přišli k prezidentským volbám a také volebním komisím za jejich práci.

Panu prezidentovi Miloši Zemanovi jsem pogratuloval k vítězství jménem svým a jménem občanů města Štíty a přeji si, aby znovuzvolený prezident v příštím období pomáhal co nejlépe hájit zájmy České republiky.

S úctou

Bc. Jiří Vogel – starosta

Tenisový kroužek pro děti

Od 10. 01. 2018 bude každou středu od 14:30 – 16:00 v Sokolovně probíhat tenisový trénink pro děti, které navštěvovaly tenisovou školu v letních měsících na tenisových kurtech ve Štítech. Podmínkou pro vstup do sokolovny je sálová obuv. Více informací na +420 732 646 417 – Jiří Jelínek ml.