V pátek 20. a v sobotu 21. dubna proběhla ve Štítech a přilehlých obcích akce Ukliďme Česko. Zúčastnili se jí skauti, mladí myslivci, Crhovská chasa a mnoho dalších dobrovolníků ze Štítů a okolních obcí. Patří jim za to velký dík, že ve svém volném čase uklízeli po těch, kteří se dodnes nenaučili, jak se k přírodě chovat nebo po těch, kteří po cestě něco ztratili. Zde je pár postřehů od účastníků:

„Z nálezů nás nejvíce zaujal vakuovaný salám (neprošlý), tlačenka, pár zrcátek od aut, ovšem na plné čáře vyhrály plechovky od energetických nápojů.“

„Je děsivé, že někteří řidiči nerespektují tlupu dětí a dospělých, když mají navíc na sobě reflexní vesty. Jeden mladík v kabrioletu kolem nás projel snad 160…, naopak je krásné, když přibrzdí pomalu i cyklisté, zamávají, ukážou palec nahoru.“

A zde je zpráva z Heroltic:

  1. dubna 2018 se u zastávky v Herolticích sešlo „potřebné množství“ dobrovolníků všech generací, aby oslavili den Země, jež připadá na den následující, mimochodem, svým rozsahem největší světský svátek na zeměkouli. Naše kroky zamířily ke Štítům, na kopec k Valteřicím, ke hřbitovu a pod sjezdovku, k řece Březné i k mladému stromořadí, vyžadujícímu občasnou péči. Těší nás, že odpadků rok od roku ubývá. Dnes je to jen několik pytlů, ale v počátcích to bývala plná vlečka. Zpestřením byl nález patnácti prázdných lahví od fernetu poblíž řeky Březné. Vše na jednom místě. Dobrovolníci neznámému „dárci“ vzkazují, že by napřesrok mohl nechat aspoň jednu plnou. Úkryt zůstává mezi námi. Končili jsme besedováním u špekáčků a tradičních nápojů.

z „čistých Heroltic“ Petr Beneš

Fotogalerie