Každoroční společný úklid v rámci akce UKLIĎME ČESKO, kterého se každoročně účastní dobrovolníci ze Štítů, Březné, Crhova a Heroltic, se letos z důvodu vládních opatření nemůže konat. Štítečtí skauti se ale nedali odradit a chtějí vyrazit do boje s odpadky individuálně. Vyzývají k úklidu i ostatní dobrovolníky, kterým není naše životní prostředí lhostejné.

Pytle na odpadky si můžete vyzvednout v infocentru.