• 16.12.2023
  • 16:00
  • Crhov - kaple

Koncert v kapli sv. Cyrila a Metoděje v Crhově.

Adventní a vánoční melodie české i ze světa

Vystupující – Plus Theatre Quartet Olomouc