Důstojným zakončením oslav 745. výročí založení města byla přenáška pro milovníky historie. Ve středu 16. 8. 2023 se v městské knihovně konala přednáška o historických událostech, které provázely naše město od jeho založení. Poutavé a zajímavé povídání bylo doprovázeno promítáním dobových fotografií, pohlednic a dalšího obrazového materiálu. Návštěvníci se dozvěděli nejen zajímavosti z historie dávné, ale i doby nedávné. Bonusem bylo seznámení s dosud nepublikovanými starými obrazy města, nejstaršími tablovými pohlednicemi z 19. století i krátká exkurze historií pohlednic. Děkujeme za příjemně strávené pozdní odpoledne paní Mgr. Ivaně Valentové, která se historii Štítů dlouhodobě věnuje a své poznatky a znalosti předává těm, kteří mají naše město rádi a chtějí se o něm co nejvíce dovědět.

Květa Lakomá

Fotogalerie