21. ročník sbírky Bílá pastelka letos proběhne ve dnech 12. – 14. října 2020.

Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci Tyfloservisem a TyfloCentrem a její výtěžek jde na speciální služby pro nevidomé a slabozraké.  V letošním roce lze přispět i  pomocí  QR kódu, který najdete níže a je určen přímo pro oblastní odbočku v Šumperku.

Kupte si bílou pastelku jako symbol světa nevidomých, symbol vaší solidarity a dobré vůle. Všem dárcům děkujeme.