DŮLEŽITÉ INFORMACE k platbě poplatků v roce 2021

Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu poplatků. Poplatky  je možné uhradit na účet č. 1905698399/0800, částku a variabilní symbol umožňující identifikaci vaší platby vám sdělí na tel. č. 583 440 214 – p. Marcela Jurečková (místní poplatky) a p. Milana Pospíšilová (vodné a stočné) nebo prostřednictvím e-mailu: jureckova@stity.cz nebo pospisilova@stity.cz

Obecně závazné vyhlášky a formuláře k uplatnění slevy nebo osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na http://www.stity.cz/mestsky-urad/oddeleni-meu/

PES je opět na 5. stupni

Pro celé Česko platí od 27. prosince nejtvrdší stupeň 5 protiepidemických opatření. V něm jsou otevřeny jen potraviny, lékárny, drogerie a níže uvedené obchody a služby. Platí zákaz nočního vycházení od 21 hodin do 5 ráno. Velké obchody nesmí prodávat sortiment uzavřených obchodů.

Tříkrálová sbírka proběhne virtuálně

Ve všech obcích v teritoriu Charity Zábřeh se kolem 6. ledna pochůzkou dům od domu koledovat NEBUDE.

Jak bude sbírka probíhat:

  • v děkanátu Zábřeh se fyzicky koledovat nebude
  • využije se on-line forma – https://www.trikralovasbirka.cz/
  • přispět bude možné do virtuální kasičky (preferuje se – dar bude možné posílat adresně Charitě Zábřeh, tím, že dárce uvede PSČ své obce); nebo dárce pošle dárcovskou sms: DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87777
  • na této stránce bude online připravena i koleda

 

  • požehnání domovů K+M+B+2021: požehnané křídy budou k dispozici v kostelích.

Kdo bude chtít…

  • může si vzít křídu a svůj domov si označit
  • může nabídnout druhým, že jim domov označí – tuto aktivitu Charita neorganizuje, ale navrhuje; lidé mohou posloužit těm, kteří se pro křídu sami dostat nemohou, ale požehnání by rádi měli

(křídy budou v kostelích k dispozici již o vánočních svátcích)