Netradiční PROBOUZENÍ BROUČKŮ se setkalo s velkým úspěchem

Ačkoliv nastala zlá doba, kvůli které musíme většinu svého volného času trávit v prostředí domova, neznamená to, že se nesmíme bavit. A že je to dnes rozhodně potřeba! Proto jsme se tři kamarádky rozhodly udělat něco, co by mohlo zabavit nejen nás, ale i Štíty a široké okolí.

Akce „Probouzení broučků“ proběhla již po několikáté, ale rozhodně se dosud nenesla v takto netradičním duchu. I když původní myšlenka byla založena na uspořádání každoročního lampionového průvodu, bylo nutné přizpůsobit se nepřejícím okolnostem.

Událost jsme zveřejnily na sociálních sítích, kde se lidé dozvěděli bližší informace. A jak vše vlastně probíhalo? Děti i dospělí měli za úkol vyrobit a nalepit na okno jakéhokoliv broučka. Jak ale víme, fantazii se meze nekladou, a proto denně přibývaly na facebookové události jedinečné a úžasné výtvory všeho druhu od dětí, rodičů, dalších dospěláků, stejně tak i od štíteckých a studýnských skautů, hasičů, městského úřadu včetně pana starosty, děvčat z „Kavárny u Hamarek,“ dětského domova a domu pro seniory, tedy zapojilo se nás doopravdy spoustu. Ve výsledku lze napočítat něco kolem osmdesáti výrobků, což je velký úspěch.

Druhá část akce se uskutečnila v sobotu 4. dubna o půl sedmé večer, kdy jsme se všichni společně sešli v našich oknech se zapálenými svíčkami či jinými světýlky a za doprovodu hudby jsme si zazpívali několik notoricky známých písní.

Toto neobvyklé „Probouzení broučků“ vzniklo hlavně proto, abychom v této těžké situaci zažili i něco radostného, zabavili jsme se, zasmáli a podíleli se na něčem hezkém všichni spolu. Vždyť úsměv je přeci ten nejlepší lék!

Tímto bych chtěla velice poděkovat všem zúčastněným, a také mým spoluorganizátorkám a kamarádkám Marcelce Axmannové a Zuzce Strakové. Doufám, že tato speciální akce byla jen první z mnoha.

Aneta Ševčíková

Podívejte se na video z akce

 

Město Štíty spolu s Charitou Zábřeh rozdávalo roušky

První dubnové odpoledne uspořádalo Město Štíty spolu s Charitou Zábřeh akci Roušky pro Štíty. Občané si do stánků umístěných před radnicí chodili vyzvedávat šité roušky. V obcích Březná, Crhov a Heroltice roušky rozdávali dobrovolníci. Občané Štítů a přilehlých obcí, kterým rouška chybí, si pro ni mohou přijít do TIC v pondělí a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Upozorňujeme, že TIC bude v tuto dobu otevřeno jen pro výdej roušek těm, kteří je potřebují, v žádném případě z důvodu respektování nařízení o uzavřených infocentrech nebude poskytovat jiné služby. Děkujeme za pochopení.

Slovo faráře k pandemii

Vážení obyvatelé Štítů,

v posledních dnech vidíme tak, jako nikdy předtím, že jsme jedna lidská rodina. Pandemie, která zasáhla svět, Evropu, Česko a naše město, nám připomíná nejen křehkost lidského života, ale také to, že důsledky našich rozhodnutí – i soukromých či méně důležitých – vždy ovlivňují větší skupinu lidí. Všichni – bez ohledu na věk, vzdělání, názory nebo vyznávanou víru – dnes skládáme zkoušku z lásky k sousedovi a ze schopnosti vzdát se svých tužeb pro větší dobro.

Vzhledem k ohrožení zdraví a života neexistují žádná nezodpovědná rozhodnutí. Není to jen naše rozhodnutí, zda zůstaneme doma, vyhneme se větším shromážděním nebo se přizpůsobíme doporučením služeb odpovědných za naši bezpečnost. Žádám vás o obezřetnost a zodpovědnost, jakož i o uvolnění vrstev dobra, které jsou v nás a které by se měly dostat do popředí v tak obtížných okamžicích. Obzvláště apeluji na starší a nemocné, kteří jsou takzvaně „rizikové skupiny“, aby neopouštěli své domovy, pokud je to jen možné.

Pro věřící je doba, kterou žijeme, také zkouškou víry a důvěry v Ježíše Krista. Víra naznačuje, že epidemie, nemoc, utrpení a smrt nejsou Božími tvářemi. Bůh nikdy nepřichází zničit. Bůh přichází milovat a učit nás lásce. Víra naznačuje, že Kristus je vždy blízký těm, kteří trpí a kteří k němu přicházejí se svým utrpením. Víra nám konečně připomíná, že Bůh vždy chce naše dobro. V to věřím, a vás chci posílit a v tomto duchu zažívám tuto obtížnou zkušenost s vámi.

Vím, že pro mnoho z vás byla neděle 22. března 2020 prvním Pánovým dnem bez mše za desetiletí. Pro nás všechny je to obrovský kříž, který zažíváme v této postní době. Vím, že existují lidé, pro které je nepřítomnost na nedělní mši svaté nepředstavitelným odřeknutím. Sjednocuji se s vámi a podporuji vás svou modlitbou v této těžké době.

Zároveň děkuji těm, jejichž domy se v posledních dnech staly skutečnými chrámy modlitby. Slyšel jsem pozoruhodná svědectví o křížové cestě oslavované ve vašich rodinách, o společné růžencové modlitbě nebo o mších přenášených prostřednictvím médií, kterými jste se zbožně spojili s farním společenstvím. Dnes, stejně jako v prvních stoletích křesťanství, se vaše domy staly domy církve.

Jsem vděčný Bohu za každého, kdo se stará o nemocné a kdo tvrdě pracuje na omezení účinků pandemie. Vzpomínám v modlitbě na zdravotníky a všechny služby, které se starají o naši bezpečnost. Žádám vás o tento pocit jednoty, odpovědnosti, obezřetnosti, vzájemného respektu a lásky. Žádám věřící o modlitbu a ujišťuji vás o této modlitbě.

Srdečně vás zdravím a z celého srdce vám žehnám.

P. Mgr. Jacek Brończyk, farář