Turistické informační centrum se přestěhovalo do nových prostor

Téměř nevyužívaná kancelář bývalé pobočky České spořitelny na Městském úřadě Štíty se dočkala rekonstrukce  a nového vybavení.  Přestěhovalo se do ní Turistické informační centrum, které své prostory uvolnilo pro potřeby městského úřadu. Po uvolnění vládních opatření, která umožní i otevření  turistických center, se budeme těšit na vaši návštěvu.

Sčítání lidu, domů a bytů začíná 27. března

Po deseti letech opět proběhne sčítání lidu, domů a bytů.

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst on-line na webu www.scitani.cz, kde bude zpřístupněn elektronický sčítací formulář nebo v mobilní aplikaci. Termín elektronického sčítání se prodloužil do 11. 5.  Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.

Listinné sčítání

Pokud jste se nesečetli on-line, musíte od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. Vyplněný formulář v obálce odevzdáte nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho vhodíte do poštovní schránky. Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.

Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz

Dobrovolníci vyrazili do boje s odpadky

Ačkoliv nám zima ukazuje, že se ještě nevzdává, tak dobrovolníci i přes nepřízeň počasí nasadili rukavice, popadli pytle a vyrazili na úklid Štítů a jejich okolí. Každoroční společný úklid v rámci celostátní akce Ukliďme Česko se z důvodů protiepidemických opatření konat nemohl. Avšak díky iniciativě Marcely Axmannové, která úklid domluvila se skauty a jejich rodiči, mohl úklid proběhnout individuálně. Město Štíty zajistilo pytle a odvoz odpadků. Od pátku do neděle se naplnily desítky pytlů. Mezi letošní nalezené „klenoty“ patří sedačka z auta, kola od auta, kbelíky a dokonce wifi věž i s reproduktory. Někdo také zřejmě usoudil, že z důvodu nekonečné distanční výuky už nebude potřebovat aktovku, takže se jí také zbavil odhozením do příkopu.

Děkujeme dětem, jejich rodičům a ostatním dobrovolníkům, že jim není naše životní prostředí lhostejné a ve svém volném čase uklízí po těch, kteří si naší přírody neváží.

Pokud se ještě chcete do úklidu zapojit, máte možnost do středy 24. března. Pytle jsou k vyzvednutí v infocentru.

Fotogalerie

 

Akce UKLIĎME ČESKO letos ve Štítech proběhne individuálně

Každoroční společný úklid v rámci akce UKLIĎME ČESKO, kterého se každoročně účastní dobrovolníci ze Štítů, Březné, Crhova a Heroltic, se letos z důvodu vládních opatření nemůže konat. Štítečtí skauti se ale nedali odradit a chtějí vyrazit do boje s odpadky individuálně. Vyzývají k úklidu i ostatní dobrovolníky, kterým není naše životní prostředí lhostejné.

Pytle na odpadky si můžete vyzvednout v infocentru.

Informace pro rodiče dětí z MŠ a ZŠ

Informace pro rodiče dětí z MŠ k uzavření MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády a MŠMT se oficiálně MATEŘSKÁ ŠKOLA uzavírá od pondělí 1.3.2021 prozatím do 21.3.2021. Je nutné odhlásit dětem stravu. K tomuto odhlášení, prosím, kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 739 475 171 nebo na e-mail: jaja.smrckova@seznam.cz. Stravu je možné tímto způsobem odhlásit do neděle 28.2.2021 do 17:00 hod.

Zde přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k žádosti o ošetřovné na dítě. Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový odkaz.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

V případě dotazů, mě kontaktujte na mail: reditel@zsstity.cz

Děkuji Vám za spolupráci a podporu v těchto pro všechny náročných dnech.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Informace pro rodiče žáků ZŠ k přechodu celého I. i II. stupně na distanční výuku

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT všichni žáci I. i II. stupně ZŠ přechází od pondělí 1.3.2021  do neděle 21.3.2021 na povinnou distanční formu výuky z domova.

Rozvrh on-line výuky pro I. i II. stupeň ZŠ od pondělí 1.3.2021 je umístěn na webu školy: www.zsstity.cz. Prosím o včasnou kontrolu přihlašovacích údajů k on-line platformě TEAMS, kterou naši žáci používají pro on-line výuku. V případě nefunkčnosti přihlašovacích údajů kontaktujte p.uč. Kissovou – kissova@zsstity.cz.

Žáci v rámci distanční výuky mají nárok na dotované školní obědy. Odebírání obědů je možné POUZE DO JÍDLONOSIČE v době od 10:00 do 10:30 hod. V případě přihlášení či odhlášení stravy na pondělí 1.3.2021 je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 475 171 nebo na mail: jaja.smrckova@seznam.cz, a to do neděle 28.2. do 17:00 hod. V dalších dnech je nutné dětem obědy přihlásit či odhlásit na web. portálu: www.strava.cz.

Zde přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k žádosti o ošetřovné na dítě (mladší 10 let věku). Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový odkaz.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Vaše případné dotazy mi posílejte na mail: reditel@zsstity.cz nebo přes školní systém Bakaláři.

Děkuji Vám za spolupráci a podporu v těchto náročných dnech.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Formulář ZOPPD

Návod, jak vyplnit žádost o ošetřovné při péči o dítě

Pokyny při vyplnění formuláře Záznamů zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné

 

Od čtvrtka 25. 2. se zpřísňují protiepidemická opatření

Od čtvrtka 25. února bude platit povinnost nosit FFP2 respirátory, nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky na sobě v místech s vysokou koncentrací lidí.

Jedná se o:

  • obchody
  • provozovny služeb
  • zdravotnická zařízení, ve kterých se poskytuje ambulantní péče
  • zastávky a prostředky hromadné dopravy
  • pobytová zařízení sociálních služeb
  • automobily, pokud v nich nepojedou členové jedné domácnosti

 

 

Mateřská škola bude od 22. 2. opět v provozu

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás tímto informovala, že od pondělí 22.2.2021 bude opět mateřská škola ve standardním provozu od 6:00 do 16:00 hod. Prosím o včasné přihlášení stravy pro Vaše děti, které nastoupí do MŠ již v pondělí 22.2.2021. Školní jídelna bude z důvodu malého počtu zaměstnanců zajišťovat stravu jen pro děti z MŠ.

Žádám také rodiče, aby důsledně sledovali zdravotní stav dítěte. Dítě, které bude vykazovat příznaky infekčního onemocnění nesmí pobývat v MŠ. Rodiče při vstupu do MŠ proveďte dezinfekci rukou a noste vždy ochranné roušky či respirátory. Cílem nás všech je zajistit bezpečné prostředí pro vzdělávání Vašich dětí.

Děkuji Vám za spolupráci a Váš zodpovědný přístup.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy