Domov pro seniory Štíty Vás srdečně zve na Den otevřených dveří

Domov pro seniory Štíty Vás srdečně zve na Den otevřených dveří ve středu 5.10.2022 od 9 do 16 hodin. Den otevřených dveří se koná v rámci Týdne sociálních služeb pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Během Dne otevřených dveří Vás sociální pracovníci rádi provedou Domovem, poskytnou všechny informace ohledně poskytování této sociální služby a zodpoví i Vaše případné dotazy.

Štítečtí dobrovolníci pomáhali po povodních

Po dva dny pomáhali s odklízením škod po povodních v řadách charitních dobrovolníku dvě skupiny ze Štítů a Březné. Manželé seniorského věku z Oskavy na Uničovsku během několika minut přišli o bydlení a veškerý majetek. Vyklízel se  zničený nábytek a vybavení domu. Další den se osekávaly omítky a vyvezla podlaha. Přímo na místo jsme dovezli i část sbírky, kterou pořádali štítečtí hasiči. Všichni odvedli obrovský kus práce. S manželi jsem v kontaktu a tak od nich předávám obrovské díky se slzami v očích všem, co pomáhali.

Eva Pecháčková
Koordinátorka dobrovolnického centra Charity Zábřeh – DobroDruh

Termíny Tříkrálové sbírky ve Štítech

část NÁMĚSTÍ MÍRU, U VODOJEMU – 4. 1.

U PARKU, část ŠKOLNÍ, část NA PILNÍKU – 3. 1.

část NÁKLADNÍ, NÁDRAŽNÍ, ZAHRADNÍ, KRÁTKÁ – 4. 1.

část NÁKLADNÍ, část OKRUŽNÍ – 5. 1.

část OKRUŽNÍ, část ŠKOLNÍ, část NÁMĚSTÍ MÍRU, POD LESEM, COTKYTELSKÁ – 10. 1.

ŘÍČNÍ, ZA VODOU, část ŠIROKÁ – 5. 1.

část NA PILNÍKU, část ŠIROKÁ – 4. 1.

LOMENÁ, PŘÍMÁ, SPORTOVNÍ, NA TRAVECH – 4. 1.

Založení KLUBU SENIORŮ VE Štítech

V roce 2017 byla v našem městě vybudována nová městská knihovna. Když byla přestěhována, nastala doba rekonstrukce staré radnice. Po jejím skončení přešly do bývalých nově upravených prostor knihovny třídy ZUŠ a zbývající místnosti byly věnovány zájmové činnosti. Jedna z nich byla určena pro klubovnu skautů, druhá byla věnována budoucímu klubu pro důchodce, třetí je společná kuchyňka.

Na podzim letošního roku začalo osm seniorů upravovat vnitřní prostory, aby se zde budoucí uživatelé dobře cítili.

V adventním čase dne 11. prosince byl KLUB SENIORŮ založen, na zahajovací prohlídku byla pozvána celá veřejnost. Úvodní besedy se účastnilo 42 seniorů, které přivítal pan starosta Jiří Vogel a popřál všem budoucím účastníkům klubu mnoho úspěchů.

Skutečnou činnost zahájí klub 15. ledna 2020 v 16 hodin, na programu bude beseda o možnostech klubovní činnosti a organizačním uspořádání Klubu. Doplněna bude společenskými hrami, poslechem hudby a snad také zpěvem.

Zprávy o konání schůzek a jejich programu budou uveřejňovány ve vývěsce turistiky na náměstí.

Přejeme účastníkům nového KLUBU SENIORŮ mnoho zdaru, mnoho aktivních počinů a mnoho radosti a spokojenosti při společných akcích.

Za zakládající členy Marie Lauermannová

 

Hračky z letošní sbírky pořádané skauty dorazily do cíle

Skautský oddíl Hledači Štíty díky Vašim darům mohl dělat radost potřebným. Mezi obdarované opět patřila Nemocnice Šumperk – dětské lůžkové oddělení, kde hračky budou milou náplastí za výkon, který děti musí podstoupit. Dále Dětské centrum Ostrůvek, kde své upotřebení najdou především stavebnice, kostky, ale i odrážedla a kočárky. Poslední letošní zastávkou byla Společnost pro ranou péči pobočka Olomouc. Odtud putují obratem hračky mezi nejpotřebnější. Ještě letos rozzáří oči dětí, které by bez Vaší štědrosti čekaly na Ježíška marně.
⚜️DĚKUJEME⚜️

Hledači Štíty

Adventní zastavení

První adventní neděle 1.12. 2019 ve Štítech patřilo akci “ Adventní zastavení“  na farní dvoře spojené s rozsvícením vánočního stromu na náměstí. Již počtvrté se jsme sešli na, abychom mohli  společně prožít začátek adventní doby a příchodu vánočních svátků. Toto setkání nebylo jen příchod vánoc, ale také, abychom podpořili dobrou věc . Perníčky a drobné cukroví se prodávalo se skvělým punčem, drobné dárečky udělaly radost mnoha návštěvníkům. Děti si také mohli vyrobit lampičku, se kterou si šli „rozsvítit vánoční strom“, při zpěvu vánočních písní a koled , které připravili žáci základní školy ve Štítech. Výtěžek adventního zastavení  bude věnován nadaci DOBRÝ ANDĚL , která pomáhá  rodinám s dětmi které přivedla nemoc do finanční tísně.  V letošním roce přispějeme krásnou částkou 11679 CZK.
Děkuji všem, kdo připravovali toto setkání i těm, kdo nás přišly navštívit, a také za krásně prožitý čas první adventní neděle.

Eva Pecháčková

Fotogalerie

Benzínková sbírka „Společně proti leukemii“

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Ve dnech 6. a 7. června  sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti jim za to můžou vhodit dobrovolný příspěvek do zapečetěné kasičky.

Na benzínce ve Štítech se na Vás a Vaše štědré příspěvky budou těšit štítečtí skauti.

sbirka_benzinka_A2_press_01