Co nového ve Štítech

I když začala doba dovolených, tak na stavební činnosti našeho města to není poznat. Tento týden jsme začali s opravou mateřské školy, kde provádíme opravu střechy, fasády a výměnu oken. Dále pokračujeme s výstavbou nové hasičské zbrojnice v části Březná a v památkové zóně budujeme nový přechod pro chodce včetně opravy chodníků. V průběhu července zahájíme opravu fasády na objektu na nám. Míru čp. 3 a od srpna opravu pomníku padlým v 1. a 2. sv. válce pod náměstím. Také Vás chceme upozornit, že od července se bude opravovat místní komunikace z náměstí směrem ke škole. A veliká oprava nás čeká v průběhu července nebo srpna, která se týká silnice 1. třídy 1/43 vedoucí přes město.

Rozloučení s deváťáky

Letošní slavnostní rozloučení s absolventy Základní školy Štíty proběhlo ve čtvrtek 29. 6. Na úvod všechny přítomné přivítal starosta Štítů pan Jiří Vogel, ředitel školy pan Miloš Harnych a třídní učitelka Ilona Haasová. Po písni, kterou si připravila Žaneta Rácová, a po proslovu zástupců deváté třídy nastalo samotné předávání vysvědčení, podpis do pamětní knihy a přání mnoha úspěchů v dalším studiu.

Rozloučení s deváťáky – fotogalerie

Poslední sobota v červnu opět patřila Setkání na pomezí Čech a Moravy

V sobotu 24. června se za krásného slunečného dne v přírodním prostředí obce Valteřice uskutečnilo již deváté Setkání na pomezí Čech a Moravy. Po Mši svaté v kostele Povýšení svatého kříže všechny přivítala jako každý rok moderátorka Vanda Rajnochová. Po proslovech hostů si přišli na své příznivci dechové hudby. Mistříňanka Antonína Pavluše hrála k poslechu i k tanci. Se zcela jiným žánrem rozjel zábavu zpěvák Marek Ztracený se svou kapelou a o show plnou italských hitů se postaral italský zpěvák Davide Mattioli. Nezapomnělo se ani na menší návštěvníky, pro které byl přichystán skákací hrad, jízda na čtyřkolkách a soutěže si pro ně připravil skautský oddíl Hledači Štíty.

Setkání na pomezí Čech a Moravy 2017 – fotogalerie

Noc kostelů ve Štítech

Noc kostelů letos připadla na pátek 9. června. Tato každoroční celorepubliková akce je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. Začátek štítecké Noci kostelů ohlásily zvony na věži kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po Mši svaté za vokálního doprovodu scholy se návštěvníci dozvěděli mnoho zajímavých informací o historii i současnosti kostela a jeho výzdobě od paní Ivany Valentové, která si připravila informacemi nabitou prezentaci i s promítáním. Nezapomnělo se ani na malé návštěvníky, pro které byla nachystána vědomostní soutěž. Následoval úspěšný koncert folkové a country skupiny Madalen a poté se krásným večerem s měsícem v úplňku nesly tóny trubek z kostelní věže od zábřežských trubačů, kteří tento slavnostní a úspěšný večer zakončili.

Noc kostelů ve Štítech – 9. 6. 2017

Pozvání na zasedání Zastupitelstva

Starosta města svolává dle § 92 odst. 1) zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích zasedání Zastupitelstva města Štíty, které se uskuteční ve středu  dne 21. 6. 2017 v 16.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Štíty

              

  Program:

 1. ) Schválení programu 16. zasedání ZMě Štíty
 2. ) Zpráva o činnosti města Štíty
 3. ) Kontrola plnění akčního plánu strategického rozvoje Města Štíty na rok 2017
 4. ) Závěrečný účet Města Štíty za rok 2016
 5. ) Územní plán města Štíty – návrh změn ÚP
 6. ) Zpráva z jednání rady města Usnesení č. 54 – č. 59
 7. ) Kontrola plnění úkolů ze zasedání ZMě
 8. ) Zpráva o činnosti kontrolního výboru duben až červen 2017
 9. ) Zpráva o činnosti finančního výboru duben – až červen 2017
 10. ) Zpráva o hospodářské činnosti Lesů Města Štíty
 11. ) Záměry nabytí, prodeje a pronájmu majetku města
 12. ) Různé
 13. ) Diskuse, usnesení, závěr

 

Ve Štítech dne 1.6.2017

 

Bc. Jiří Vogel

starosta

DEN V POHYBU

V úterý 6. 6. 2017 jsme přivítali na hřišti ve Štítech několikanásobného mistra světa na vysokém kole Josefa Zimovčáka s jeho doprovodem a mistryní  světa v krasojízdě na kole Martinou Trnkovou. Projekt Na kole dětem patří mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí a již osmým rokem peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazil na cyklojízdu napříč celou Českou republikou. Jednou z jeho zastávek byly i Štíty. Pan starosta předal nadačnímu fondu finanční dar v hodnotě 20 tisíc korun.  Již od rána se ve Štítech konala akce Den v pohybu, jejíž  součástí  byl kromě příjezdu slavného pelotonu cyklistický závod pro děti Rampušáček  a soutěže Městského evropského informačního střediska.

Den v pohybu – 6. 6. 2017