Sbírka Ligy proti rakovině proběhne 16. května

Letošní 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině proběhne ve středu 16. května. Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou i letos ve Štítech od rána nabízet žluté kytičky, letos ozdobené vínově červenou stužkou. Každý dárce, který si kytičku koupí za minimální částku 20,- Kč, dostane také letáček, ve kterém Liga veřejnosti objasňuje problematiku rakoviny tlustého střeva a konečníku a především důležitost preventivního vyšetření, které v mnoha případech zachraňuje život.

Květinový den

Ve Štítech proběhl kurz pečení kváskového chleba

V rámci Evropského roku kulturního dědictví se Městské evropské informační středisko rozhodlo letošní projekt věnovat tradicím. První akcí byl kurz pečení tradičního kváskového chleba, našeho národního pokladu, který se peče i v částech Německa a Rakouska. Zhoršující se kvalita chleba v obchodních sítích nutí čím dál víc lidí péci si voňavý bochníček doma. Určitá časová náročnost a počáteční boj s kváskovým těstem však za výsledek určitě stojí. Zvyšující se zájem o tento druh pečení pomáhá zachovávat tuto krásnou tradici a proto jsme do Štítů pozvali Moniku Kárníkovou, která má s pečením chleba i jiného kváskového pečiva hodně zkušeností. Zájemcům, kteří sobotní dopoledne 12. května zaplnili kuchyňku štítecké základní školy, podrobně popsala, jak kvásek pracuje a jak ho uchovávat. Vysvětlila postupy při zpracovávání a kynutí těsta až po samotné pečení. Kvůli časové náročnosti a množství účastníků jsme nakonec nepekli bochník, ale těsto jsme rozdělili na menší kousky a každý si domů odnesl ještě teplý voňavý dalamánek. Na kurzu vládla celou dobu pohodová atmosféra. Účastníci si odnesli domů kvásek, takže skupina domácích pekařů se opět rozroste. Velký dík patří Základní škole Štíty, která nám ochotně poskytla prostory pro konání kurzu.

Fotogalerie

Štíty a partnerské město Belvedere Ostrense slaví 10 let společného přátelství

U příležitosti 10. výročí od podpisu partnerské smlouvy mezi městem Štíty a italským Belvedere Ostrense se od 28. dubna do 2. května vydalo 9 zástupců našeho města do Itálie. Pozvání také přijala skupina z dalšího partnerského města  – francouzského Saint Pal de Chalencon. Po příjezdu jsme byli vřele přivítáni a ubytováni v rodinách. Druhý den se starosta Štítů Bc. Jiří Vogel a místostarosta Luboš Skácel zúčastnili mezinárodního jednání o společném projektu těchto tří měst. Na společném oficiálním setkání všech účastníků byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci na tomto projektu, který se bude zabývat vývojem demokracie v těchto městech. Součástí programu setkání byla bohoslužba v kostele sv. Petra,  návštěva historického muzea v Jesi , prohlídka archeologických památek ve městě Fano, exkurze keramické dílny a někteří navštívili krápníkové jeskyně. Další partnerské dny se budou příští rok konat opět u nás ve Štítech.

Fotogalerie

Slet čarodějnic a pozvánka na Březnou

Filipojakubská noc se blíží a čarodějnice a čarodějové se už začínají slétávat. Dnes je zachytil náš fotoaparát na náměstí ve Štítech.

IMG_5992IMG_5991

Noc čarodějnic, Beltine či Valpružina noc je považována za magickou, pálení čarodějnic je starý a dodnes živý lidový zvyk, který má základy už v pohanských dobách. Jedná se o noc ze 30. dubna na 1. května.

Nedočkavci na Březné se rozhodli pálit čarodějnice v předstihu a srdečně Vás zvou na akci, kterou odstartují 28. dubna v 15:00

čarodějnice Březná

Dobrovolníci uklízeli ve Štítech a přilehlých obcích

V pátek 20. a v sobotu 21. dubna proběhla ve Štítech a přilehlých obcích akce Ukliďme Česko. Zúčastnili se jí skauti, mladí myslivci, Crhovská chasa a mnoho dalších dobrovolníků ze Štítů a okolních obcí. Patří jim za to velký dík, že ve svém volném čase uklízeli po těch, kteří se dodnes nenaučili, jak se k přírodě chovat nebo po těch, kteří po cestě něco ztratili. Zde je pár postřehů od účastníků:

„Z nálezů nás nejvíce zaujal vakuovaný salám (neprošlý), tlačenka, pár zrcátek od aut, ovšem na plné čáře vyhrály plechovky od energetických nápojů.“

„Je děsivé, že někteří řidiči nerespektují tlupu dětí a dospělých, když mají navíc na sobě reflexní vesty. Jeden mladík v kabrioletu kolem nás projel snad 160…, naopak je krásné, když přibrzdí pomalu i cyklisté, zamávají, ukážou palec nahoru.“

A zde je zpráva z Heroltic:

  1. dubna 2018 se u zastávky v Herolticích sešlo „potřebné množství“ dobrovolníků všech generací, aby oslavili den Země, jež připadá na den následující, mimochodem, svým rozsahem největší světský svátek na zeměkouli. Naše kroky zamířily ke Štítům, na kopec k Valteřicím, ke hřbitovu a pod sjezdovku, k řece Březné i k mladému stromořadí, vyžadujícímu občasnou péči. Těší nás, že odpadků rok od roku ubývá. Dnes je to jen několik pytlů, ale v počátcích to bývala plná vlečka. Zpestřením byl nález patnácti prázdných lahví od fernetu poblíž řeky Březné. Vše na jednom místě. Dobrovolníci neznámému „dárci“ vzkazují, že by napřesrok mohl nechat aspoň jednu plnou. Úkryt zůstává mezi námi. Končili jsme besedováním u špekáčků a tradičních nápojů.

z „čistých Heroltic“ Petr Beneš

Fotogalerie

 

Pojďme uklidit Štíty a okolí

V pátek 20. a v sobotu 21. dubna můžete něco udělat pro zlepšení nejen svého života v našem městě a jeho okolí. Můžete se zapojit do celostátní akce s názvem UKLIĎME ČESKO.  Jejím smyslem je udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro čisté životní prostředí.
Ukliďme Štíty,BřeznáUkliďme Crhov,Heroltice

Předseda ODS Petr Fiala navštívil Štíty

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 zavítal do Štítů místopředseda Parlamentu ČR a předseda ODS Petr Fiala. Po krátkém setkání na radnici ho starosta města Bc. Jiří Vogel provedl po našem městě, kde si pan profesor prohlédl památkovou zónu a navštívil městskou knihovnu, mateřskou školu, sportovní areál a firmu ZK Kovovýroba Žerníček.

Fotogalerie

Miroslav Kobza představil krajinu svého srdce

IMG_5748Při příležitosti vydání své nové knihy Putování  Zábřežskem po stezkách legend a příběhů, v pořadí již šesté, se spisovatel Miroslav Kobza vypravil i k nám do Štítů. V této knize autor obrátil pozornost na svůj rodný kraj, který prochodil křížem krážem a sesbíral o něm velké množství informací.  Upozornil na rozmanitost zdejší krajiny, stavebních stylů a naturelu zdejších obyvatel. V průběhu besedy jsme se všichni mohli přesvědčit, jakou lásku k této krajině chová, jak je tato oblast nedoceněná a obyčejnou se jeví jen zdánlivě. Část přednášky pan Kobza vyprávěl o našem městečku a jeho okolí, o historii a nelehkém životě dřívějších obyvatel. Ve své knize Štítům věnoval několik stránek a jejich historická fotografie zdobí zadní stranu její obálky.

Miroslav Kobza je u nás již známou a oblíbenou osobností  a zaplněná zasedací místnost Městského úřadu ve Štítech tomu byla důkazem. Celou besedu provázela pohodová atmosféra a oko diváka potěšilo promítání krásných fotografií, které nám spolu s poutavým vyprávěním připomněly, v jak krásné a rozmanité zemi žijeme, že na ni máme být právem hrdí, ale že bychom o ni měli také náležitě pečovat.