Odvolání havárie pitné vody

Vážení spoluobčané,

v odpoledních hodinách 3. 10. 2016 se podařilo pracovníkům města odstranit závadu na  zdroji pitné vody – vrt Štíty.  Z toho důvodu odvoláváme veškerá omezení vyhlášená  ve dnech  1. 10. – 3. 10. 2016.

Děkujeme vám za dodržování vyhlášených omezení v souvislosti s havárií zdroje pitné vody. Včerejší den nám ukázal, jakou významnou úlohu mají kamenné studánky v parku a  u kapličky v době krizového stavu, kdy máme k dispozici okamžitě zdroj užitkové vody.

S pozdravem

Bc. Jiří Vogel

Město řeší opravu zdroje pitné vody

Vážení občané,

od 6.30 jsou pracovníci města přítomni u vodojemu ve Štítech. Zde si můžete načerpat pitnou vodu. Užitkovou vodu je možné napustit v parku ve studánce. Město řeší opravu zdroje pitné vody, v současné době je zajišťován tranzit pitné vody do vodojemu. V průběhu dne vás budeme informovat o změnách.

Havárie pitné vody

Vážení spoluobčané, dne 1.10.2016 došlo k velmi vážné technické závadě na zdroji pitné vody. Z tohoto důvodu Vás žádám o maximální šetření s pitnou vodou, je možné, že v některých horních místech města voda nepoteče. Provádíme veškerá opatření, abychom zítra závadu odstranili. Dále Vás chci informovat, že dne 3.10.2016 si můžete od 6:30 hod. přijít napustit pitnou vodu k vodojemu Štíty, kde budou naši pracovníci, kteří Vám pitnou vodu zde vydají. Užitkovou vodu lze napustit v parku a dále pod školou u kapličky.

Děkuji za pochopení Jiří Vogel, starosta

Žehnání zvonu v Herolticích

zehnani-zvonu-5

V sobotu 24. 9. 2016 se v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích konala významná událost – žehnání nového zvonu sv. Václava – zvonu smíření. Slavnostní Mši svatou sloužil olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzik za asistence kněží  P. Mgr. Jacka Bronczyka ze Štítů, P. Mgr. Iosifa Altmana z Kroměříže, P. Mgr. Stanislava Suchánka z Lipníka nad Bečvou a P. ThLic. Ireneusze Szocinskeho z farnosti Bystřec za vynikajícího hudebního doprovodu a zpěvu štítecké scholy.

Zvon o hmotnosti více než 300 kg vyrobila dílna akademického sochaře a mistra zvonaře  Josefa Tkadlece z Halenkova u Vsetína. Byl odlit v r. 2015 tradiční, dnes již málo používanou, zvonařskou technologií a je skutečným uměleckým dílem. Organizátoři plánují, po opravě zvonové stolice, jeho zavěšení v r. 2017.

Velký dík patří městu Štíty v zastoupení starosty Bc. Jiřího Vogela za technickou a finanční pomoc a  lidem z iniciativy „ Živé Heroltice“ za přípravu i organizaci celé slavnosti. Všem dárcům děkujeme za finanční příspěvky a těm, kteří slavnost navštívili, za opravdovou sváteční atmosféru.

Radka Jánešová – IC Štíty

Petr Beneš – “Živé Herotlice”

Žehnání zvonu v Herolticích – 24. 9. 2016