Slavnostní znovuotevření prodejny COOP ve Štítech

coop2

V pondělí 10. 10. 2016 byla po rekonstrukci slavnostně otevřena předsedou představenstva Jednoty Zábřeh  Ing. Vladimírem Konopasem  za přítomnosti starosty města Štítů Bc. Jiřího Vogela prodejna COOP.  Město Štíty se podílelo na rekonstrukci fasády, výměně oken a vstupních dveří . Tato oprava byla financována  z rozpočtu města ve výši 500 000,- Kč. Na modernizaci interiéru prodejny, kterou prováděla Jednota Zábřeh, přispělo město finanční částkou 100 000,- Kč.

Cílem je udržet ve městě co nejvíce kamenných obchodů a jejich opravami a modernizací zvyšovat životní podmínky našich obyvatel.

Otevření prodejny COOP po rekonstrukci – 10. 10. 2016

Poděkování voličům

starosta-foto

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám všem za podporu a zvolení do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Velmi si toho vážím. Výsledek voleb ve Štítech je naším společným velikým úspěchem. Chci Vám poděkovat za účast, kdy 43,98% je vysoko nad průměrem ČR a je to největší volební účast v našem městě v krajských volbách po dobu, co se krajské volby konají.  Samotný výsledek  v našem městě 52, 02% pro Občanskou demokratickou stranu je druhým nejlepším výsledem ODS v České republice a nejlepším výsledkem ODS v Olomouckém kraji. Velmi mě potěšily preferenční hlasy, kdy ve Štítech jsem získal 87,13%.  Musím také poděkovat všem,  kteří mě v kampani společně pomáhali  a  doufám, že i nadále pomáhat budou. Protože naším společným cílem je, aby se nám ve Štítech a na Šumpersku žilo dobře. Na tom je třeba společně dál pracovat.

Město Štíty má poprvé zastupitele Olomouckého kraje a já udělám vše proto, aby naše město a Šumpersko nebylo na okraji zájmu Olomouckého kraje a pevně věřím, že dokážeme zlepšit životní úroveň v našem regionu. Jsem rád, že na to nebudu sám, protože ze Zábřežského regionu  jsme se dostali do zastupitelstva  tři starostové a to mimo mě dále  p. František John – starosta města Zábřeh a starosta Postřelmova p. Jaroslav Nimrichtr.

S úctou

Bc. Jiří Vogel

starosta města Štíty

Odvolání havárie pitné vody

Vážení spoluobčané,

v odpoledních hodinách 3. 10. 2016 se podařilo pracovníkům města odstranit závadu na  zdroji pitné vody – vrt Štíty.  Z toho důvodu odvoláváme veškerá omezení vyhlášená  ve dnech  1. 10. – 3. 10. 2016.

Děkujeme vám za dodržování vyhlášených omezení v souvislosti s havárií zdroje pitné vody. Včerejší den nám ukázal, jakou významnou úlohu mají kamenné studánky v parku a  u kapličky v době krizového stavu, kdy máme k dispozici okamžitě zdroj užitkové vody.

S pozdravem

Bc. Jiří Vogel

Město řeší opravu zdroje pitné vody

Vážení občané,

od 6.30 jsou pracovníci města přítomni u vodojemu ve Štítech. Zde si můžete načerpat pitnou vodu. Užitkovou vodu je možné napustit v parku ve studánce. Město řeší opravu zdroje pitné vody, v současné době je zajišťován tranzit pitné vody do vodojemu. V průběhu dne vás budeme informovat o změnách.

Havárie pitné vody

Vážení spoluobčané, dne 1.10.2016 došlo k velmi vážné technické závadě na zdroji pitné vody. Z tohoto důvodu Vás žádám o maximální šetření s pitnou vodou, je možné, že v některých horních místech města voda nepoteče. Provádíme veškerá opatření, abychom zítra závadu odstranili. Dále Vás chci informovat, že dne 3.10.2016 si můžete od 6:30 hod. přijít napustit pitnou vodu k vodojemu Štíty, kde budou naši pracovníci, kteří Vám pitnou vodu zde vydají. Užitkovou vodu lze napustit v parku a dále pod školou u kapličky.

Děkuji za pochopení Jiří Vogel, starosta