Crhovský pomník

dsc08047

Vážení přátelé,

předkládám vám text dokumentu, který byl nalezen v letošním roce v obci Crhov při restaurování pomníku padlým legionářům a obětem 1. a 2. světové války. Text, který byl uložen v pomníku ve skleněné lahvi, je důležitým vzkazem pro další generace. Nikdy se nesmí zapomenout na hrdinství těch, kteří zemřeli v bojích během 1. a 2. světové války. Pomník padlým zrestaurovali p. Tomáš Váňa a Martin Tamchyna z Řevnic u Prahy.

Dne 28. října při příležitosti 98. výročí vzniku ČSR bude pomník padlým slavnostně vysvěcen.

Bc. Jiří Vogel

Text uložený v pomníku

Fotogalerie restaurování pomníku v Crhově

Výsadba stromů u čističky odpadních vod

sazeni-stromku-cov7

Proč sázet stromy? Jednoduchou odpověď nabízí příběh muže, který celý život sázel stromy. Příběh dokazuje, že skromností, vytrvalou a neúnavnou pílí dokáže člověk jako jednotlivec veliké věci – dosáhne užitečného naplnění svého života, pomůže přírodě a ostatním lidem. Tímto příběhem jsme se nechali inspirovat a v letošním roce jsme kontaktovali neziskovou organizaci Sázíme stromy, z. ú. s působností po celé ČR, která inspiruje lidi a firmy k tomu, že vysadit strom může každý. Ukazuje lidem, že nikdo jiný za nás přírodu neochrání, že je to na každém z nás. Naším záměrem bylo podpořit vědomí, že pro naši přírodu můžeme jednoduchým způsobem udělat hodně dobrého a protože máme několik lokalit, kde se dá výsadba realizovat, tak jsme se rozhodli, že zlepšíme prostředí kolem čističky odpadních vod ve Štítech. Po dohodě s neziskovou organizací Sázíme stromy jsme zde minulý týden vysázeli 20 ks ovocných stromů. Firmy Henkel a Rossmann finančně podpořily jejich výsadbu ve Štítech a zaměstnankyně firmy Rossmann přispěly k jejich výsadbě. Dále nám pomáhali členové skautského oddílu Junák Štíty, firma Jan Vavřín – ARS Litomyšl a zaměstnanci města Štíty. Po celou dobu celou akci pomáhala zajišťovat organizace Sázíme stromy. Děkujeme.

Bc. Jiří Vogel

starosta

Sázení stromků u ČOV – 14. 10. 2016

 

Žehnání zvonu v Herolticích

zehnani-zvonu-5

V sobotu 24. 9. 2016 se v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích konala významná událost – žehnání nového zvonu sv. Václava – zvonu smíření. Slavnostní Mši svatou sloužil olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzik za asistence kněží  P. Mgr. Jacka Bronczyka ze Štítů, P. Mgr. Iosifa Altmana z Kroměříže, P. Mgr. Stanislava Suchánka z Lipníka nad Bečvou a P. ThLic. Ireneusze Szocinskeho z farnosti Bystřec za vynikajícího hudebního doprovodu a zpěvu štítecké scholy.

Zvon o hmotnosti více než 300 kg vyrobila dílna akademického sochaře a mistra zvonaře  Josefa Tkadlece z Halenkova u Vsetína. Byl odlit v r. 2015 tradiční, dnes již málo používanou, zvonařskou technologií a je skutečným uměleckým dílem. Organizátoři plánují, po opravě zvonové stolice, jeho zavěšení v r. 2017.

Velký dík patří městu Štíty v zastoupení starosty Bc. Jiřího Vogela za technickou a finanční pomoc a  lidem z iniciativy „ Živé Heroltice“ za přípravu i organizaci celé slavnosti. Všem dárcům děkujeme za finanční příspěvky a těm, kteří slavnost navštívili, za opravdovou sváteční atmosféru.

Radka Jánešová – IC Štíty

Petr Beneš – “Živé Herotlice”

Žehnání zvonu v Herolticích – 24. 9. 2016