Když jsem se díval na náš volební program z loňského roku, tak mohu konstatovat, že náš program plníme, tak jak jsme to slíbili voličům. Hlavní investicí letošního roku je oprava zdravotního střediska, kde jsme zrealizovali opravu střechy a v současnosti dokončujeme fasádu z druhé poloviny objektu. Větrná vichřice Eberhárd nám způsobila velikou škodu v lesích s tím, že nám pokácela cca 1 500 m3 dřevní hmoty. Jsem rád, že jsme si s danou situaci poradili a daří se nám také dřevní hmotu finančně dobře zhodnotit. V letošním roce také došlo na opravu části prostranství před mateřskou školou, kde v současnosti dláždíme plochu o velikosti cca 350 m². Na začátku června bychom měli předávat zrekonstruovaný nebytový prostor v bývalé pekárně, kde vznikne nový obchod. Zajímavostí obchodu bude zachovalá pekařská pec. Poslední investicí, kterou jsme zahájili v květnu, je kompletní rekonstrukce bývalé zvláštní školy v části Březná. Tento objekt přestavujeme na bytový dům. V současnosti provádíme otloukání vnitřních omítek. Příští rok předpokládám, že budeme mít čtyři byty připravené k pronájmu.

Bc. Jiří Vogel – starosta

Fotogalerie