I když začala doba dovolených, tak na stavební činnosti našeho města to není poznat. Tento týden jsme začali s opravou mateřské školy, kde provádíme opravu střechy, fasády a výměnu oken. Dále pokračujeme s výstavbou nové hasičské zbrojnice v části Březná a v památkové zóně budujeme nový přechod pro chodce včetně opravy chodníků. V průběhu července zahájíme opravu fasády na objektu na nám. Míru čp. 3 a od srpna opravu pomníku padlým v 1. a 2. sv. válce pod náměstím. Také Vás chceme upozornit, že od července se bude opravovat místní komunikace z náměstí směrem ke škole. A veliká oprava nás čeká v průběhu července nebo srpna, která se týká silnice 1. třídy 1/43 vedoucí přes město.