V sobotu 18. června se po dvouleté pauze znovu mohl konat Den pro rodinu a opět zaznamenal úspěch. Celou dobu akci provázelo slunečné počasí a pohodová atmosféra. Děti se mohly vydat na putování lesem se zvířátky. Na jednotlivých stanovištích jim skauti zadávali úkoly a za nasbíraná razítka obdrželi soutěžící v cíli odměnu. V areálu probíhaly soutěže s mladými myslivci a také střelby ze vzduchovky. Kdo chtěl, mohl si užít zábavu na pouťových atrakcích. V podvečerních hodinách odstartoval kulturní program vystoupením Maxim Turbulenc, své známé hity zazpívala skupina Yo Yo Band a do časných ranních hodin hrál návštěvníkům Méďa Band. Akci uspořádalo Město Štíty ve spolupráci se skautským oddílem Hledači Štíty, s Družinou mladých myslivců Tetřívci Štíty a s Mysliveckým sdružením Tetřívek. Velké díky patří panu Bartoňovi, který zpřístupnil pastvinu pod lesem k účelu soutěžní stezky a také štíteckým hasičům za požární dozor.

Fotogalerie – Den pro rodinu