Lékařskou dokumentaci dětské lékařky MUDr. Spáčilové převzal Krajský úřad Olomouckého kraje

ul. Jeremenkova 40 b

779 11  Olomouc

11. patro, kancelář 11, 12

Ing. Lucie Řihovská Uhríková

Tel.: 585 508 683