Žádáme občany, aby upřednostnili bezhotovostní platbu poplatků. Poplatky  je možné uhradit na účet č. 1905698399/0800, částku a variabilní symbol umožňující identifikaci vaší platby vám sdělí na tel. č. 583 440 214 – p. Marcela Jurečková (místní poplatky) a p. Milana Pospíšilová (vodné a stočné) nebo prostřednictvím e-mailu: jureckova@stity.cz nebo pospisilova@stity.cz

Obecně závazné vyhlášky a formuláře k uplatnění slevy nebo osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete na http://www.stity.cz/mestsky-urad/oddeleni-meu/