Fotodokumentace – sázení stromků u ČOV – 14. 10. 2016