Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, v souladu s ustanovením čl. 2 Nařízení Olomouckého kraje č. 3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, vyhlásil na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro celé území kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Toto rozhodnutí platí od 8.00 hodin dne 12. 7. 2023 do odvolání.

V místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v této době zakázáno:

– rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. spalování hořlavých látek),

– pálení klestu a zbytků po těžbě na lesních pozemcích,

– používání pyrotechnických výrobků,

– používání létajících přání, lampionů se světlem z otevřeného ohně a pochodní,

– odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

– jízda parní lokomotivou, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

– spotřebovávání vody z umělých a přírodních nádrží určených jako zdroje požární vody k jiným účelům než k hašení požárů.

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zejména považují lesní porosty, parky, zahrady, louky, sklady sena a slámy a plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny šířit požár.

„Tímto krokem chceme předcházet zvýšenému riziku vzniku požárů. Žádám proto všechny obyvatele Olomouckého kraje, aby dodržovali uvedená pravidla a minimalizovali tak možné nebezpečí. Buďte, prosím, k přírodě kolem nás i k sobě navzájem ohleduplní,“ uvedl hejtman Josef Suchánek.

Text rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje naleznete níže v přiložených dokumentech. Více informací si můžete přečíst na webových stránkách HZS Olomouckého kraje.