U silnice I/43 mezi Štíty a Horními Heřmanicemi bude umístěna jedna ze šesti hnědých cedulí označující historickou hranici Čech a Moravy. Měla by doplnit cedule označující hranice Pardubického a Olomouckého kraje a okresů Ústí nad Orlicí a Šumperk.

Mezi další schválené lokality patří:

silnice I/43 Červená Voda – Horní Orlice
silnice I/11 Červenovodské sedlo
silnice I/43 Svitavy – Opatovec
silnice I/35 Svitavy – Gajer
silnice I/34 Vendolí – Květná