Informace pro rodiče dětí z MŠ k uzavření MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády a MŠMT se oficiálně MATEŘSKÁ ŠKOLA uzavírá od pondělí 1.3.2021 prozatím do 21.3.2021. Je nutné odhlásit dětem stravu. K tomuto odhlášení, prosím, kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 739 475 171 nebo na e-mail: jaja.smrckova@seznam.cz. Stravu je možné tímto způsobem odhlásit do neděle 28.2.2021 do 17:00 hod.

Zde přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k žádosti o ošetřovné na dítě. Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový odkaz.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

V případě dotazů, mě kontaktujte na mail: reditel@zsstity.cz

Děkuji Vám za spolupráci a podporu v těchto pro všechny náročných dnech.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Informace pro rodiče žáků ZŠ k přechodu celého I. i II. stupně na distanční výuku

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT všichni žáci I. i II. stupně ZŠ přechází od pondělí 1.3.2021  do neděle 21.3.2021 na povinnou distanční formu výuky z domova.

Rozvrh on-line výuky pro I. i II. stupeň ZŠ od pondělí 1.3.2021 je umístěn na webu školy: www.zsstity.cz. Prosím o včasnou kontrolu přihlašovacích údajů k on-line platformě TEAMS, kterou naši žáci používají pro on-line výuku. V případě nefunkčnosti přihlašovacích údajů kontaktujte p.uč. Kissovou – kissova@zsstity.cz.

Žáci v rámci distanční výuky mají nárok na dotované školní obědy. Odebírání obědů je možné POUZE DO JÍDLONOSIČE v době od 10:00 do 10:30 hod. V případě přihlášení či odhlášení stravy na pondělí 1.3.2021 je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 475 171 nebo na mail: jaja.smrckova@seznam.cz, a to do neděle 28.2. do 17:00 hod. V dalších dnech je nutné dětem obědy přihlásit či odhlásit na web. portálu: www.strava.cz.

Zde přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k žádosti o ošetřovné na dítě (mladší 10 let věku). Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový odkaz.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Vaše případné dotazy mi posílejte na mail: reditel@zsstity.cz nebo přes školní systém Bakaláři.

Děkuji Vám za spolupráci a podporu v těchto náročných dnech.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Formulář ZOPPD

Návod, jak vyplnit žádost o ošetřovné při péči o dítě

Pokyny při vyplnění formuláře Záznamů zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné