Narodil se 18. května 1944 v Jedlí. A sice do rodiny s dlouhou podnikatelskou tradicí, která se starala o zaměstnanost v regionu již od dvacátých let minulého století. Tehdy jeho dědeček Antonín Hýbl vybudoval v údolí řeky Březné továrnu – tkalcovnu a hotel, který původně sloužil k ubytování kvalifikovaných pracovníků. Maminka se starala o hotel Hýbl. Otec, který se s maminkou seznámil během výstavby štítecké základní školy, měl stavební firmu a postavil i řadu domů ve Štítech a okolí.

Dětství prožil v Jedlí a Štítech, vystudoval gymnázium v Králíkách a Vysokou školu báňskou, Fakultu báňského strojírenství v Ostravě. V roce 1969 začal pracovat v JESANu Štíty, kde se seznámil s automobilovým průmyslem. Řídil převody výroby z AZNP Mladá Boleslav a rozjezd výroby v nově vybudovaném areálu u nádraží.

Z rodinných důvodů odešel do Moravské Třebové, kde žije dodnes. Zde do r. 1994 pracoval ve funkci vedoucího technického rozvoje n.p. TONER, ale stále úzce spolupracoval s bývalými kolegy ze Štítů. Od roku 1994 Ing. Richard Blažek byl spolumajitelem a spoluzakladatelem firmy  Klein & Blažek s.r.o, které se po roce 2010 vzdal a plně vlastnictví získal Antonín Klein.