Ve středu 17. dubna uspořádalo Město Štíty ve spolupráci se skauty Jarní odpoledne. Na návštěvníky čekal malý velikonoční jarmark a na sále si mohli posedět u pohodových písniček pana Štěrby. Velký zájem dětí byl o jarní dílny, kde si malí návštěvníci mohli něco krásného vyrobit pro nadcházející velikonoční svátky.

Fotogalerie