Narodil se ve Skaličce u Hranic na Moravě. Absolvoval na Reálném gymnáziu v Přerově. Po maturitě se přihlásil ke studiu na pedagogické fakultě PU v Olomouci Již na gymnáziu se zajímal o historii. Získal kvalifikace na dějepis, zeměpis a občanskou výuku na základní školu. Několik měsíců po studiu na Pedagogické fakultě působil jako učitel-praktikant na několika základních školách v Olomouci.

V roce 1951 nastoupil na Základní školu v Postřelmově. Před nástupem do vojenské služby v roce 1952 krátce vyučoval na Základní škole v Zábřeze. Po skončení vojenské služby v roce 1954 se vrátil do Postřelmova. V roce 1959 se s rodinou přestěhoval do Štítů. Na škole zastával funkci zástupce ředitele.

V roce 1967 byl jmenován ředitelem školy. Spolupracoval s výborným učitelským kolektivem. Do roku 1989, kdy odešel do důchodu. Kromě práce ve škole věnoval všechen svůj volný čas kultuře a tělovýchově. Vedl dramatický kroužek osvětové besedy. Aktivně se podílel na činnosti TJ Sokol Štíty. Téměř 25 let byl předsedou TJ Sokol v našem městě. Také pracoval jako trenér a rozhodčí. Mnoho let působil v zastupitelstvu. Byl dopisovatelem sportovních a odborných časopisů.