Nově vydanou knihu „Štíty – historie a proměny města“ si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru ve Štítech za cenu 490,- Kč. Knihu je možné zaslat i poštou na základě předem uhrazené faktury.

000