V současné době probíhají jednání o novém územním plánu. Podklady jsou k nahlédnutí na MÚ Štíty. Veškerá dokumentace k územnímu plánování je na webových stránkách města Zábřeh

Připravovaný územní plán Štíty

 

Zatím platí  Změna č. 1 ÚPSÚ Štíty