Územní plán Štíty byl vydán dne 19. 12. 2022 a nabyl účinnosti dne 4. 1. 2023

Územní plán Štíty