Veškerá dokumentace k územnímu plánování je k nahlédnutí na webových stránkách města Zábřeh

Změna č. 1 ÚPSÚ Štíty