Naše město se již několik let zapojuje do celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Ve středu 16. května se opět nabízely kvítky měsíčku lékařského, za které se letos podařilo získat 10 088,- Kč, což je o 2 279,- Kč více než minulý rok. Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu projektů nádorové prevence, pomoc onkologickým pacientům, na podporu dovybavení onkologických pracovišť a na výzkum. Veliké poděkování patří všem dárcům a také šikovným dobrovolnicím ze štítecké základní školy, které kytičky nabízely.

IMG_6526