Narodila se v obci Bystřec, v roce 1949 její rodiče zakoupili hospodářskou usedlost v obci Bukovice u Písařova, kam se ještě v témže roce přestěhovali. V roce 1963 ukončila základní školu. V roce 1966 získala výuční list v oboru prodavač smíšeného zboží. Úplné střední odborné vzdělání ukončila při zaměstnání v roce 1972 maturitou.

Pracovala v  podniku Jesan Jeseník nyní Klein & Blažek spol. s r.o. a prošla různými povoláními od dělnice po vedoucí ekonomického útvaru.

Od roku 1981 do roku 1990 byla předsedkyní SPOZu. V roce 1990 byla zvolena do Městského zastupitelstva Štíty a na podzim v roce 1991 do funkce starostky města. Tuto funkci zastávala jako neuvolněná až do voleb v roce 2002.