Pro občany, kteří nemají možnost sledovat webové stránky města nebo Facebook TIC, se Město Štíty rozhodlo zavést službu zasílání informačních SMS (např. informace o poruchách, o kulturních akcích, změnách ordinačních hodin lékařů, informace z úřadu, atd.). Zároveň město nabízí možnost zasílání těchto důležitých informací z města prostřednictvím e-mailů. Z ekonomických důvodů je prozatím posílání SMS omezeno na 1 telefonní číslo v domácnosti, zasílání e-mailů je neomezené (tuto variantu preferujeme).

V případě zájmu vyplňte souhlas na poslední straně Štíteckého listu, který každým dnem obdržíte do schránky, stránku odstřihněte a odevzdejte v infocentru nebo na podatelně MÚ. Další možností je poslat formulář na adresu: MÚ Štíty, nám. Míru 55, 789 91 Štíty nebo jeho scan na info@stity.cz. Formulář je také možné vyzvednout a vyplnit v infocentru.