Město Štíty má v současné době dvě partnerská města:

Niemodlin (Polsko)
Belvedere Ostrense (Itálie)

Navázali jsme přátelství s městem Saint Pal de Chalencon ve Francii.

PARTNERSKÉ DNY 17. – 20. 5. 2023

Po vynucené covidové pauze, kdy byla komunikace s našimi partnerskými městy omezená pouze na virtuální úroveň, jsme mohli konečně navázat na původní spolupráci. Ve středu 17. května přijela na návštěvu delegace z Belvedere Ostrense. Na štítecké radnici přivítal zástupce tohoto italského města starosta Bc. Jiří Vogel spolu s místostarostou Ing. Otou Wonkem a radním Vlastimilem Kulhánkem. Pozvání na setkání přijala i Ing. Bc. Milada Sokolová, členka Zastupitelstva Olomouckého kraje pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu, a také PhDr. Petr Sokol, Ph. D.

Po slavnostním přivítání se všichni společně vypravili na procházku městem. Prohlédli si náměstí, městskou knihovnu, sokolovnu, basu, mateřskou školu a tělocvičnu v rekonstrukci. Navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je přivítal pan farář P. Mgr. Jacek Bronczyk. Poté se vydali na exkurzi firmy Rouča s. r. o. v Bukovici, kde se vyrábějí hliníková okna a dveře.

Naši hosté také viděli přírodní scenérie okolo Bukové hory a Suchého vrchu a navštívili historické památky v Litomyšli a Nových Hradech, kde se dozvěděli mnohé z naší historie.

Zástupci obou měst potvrdili zájem o pokračující spolupráci a těší se na další setkání.

Partnerské dny finančně podpořil Olomoucký kraj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERSKÉ DNY MĚSTA ŠTÍTY 2019

V pondělí 19. srpna přijeli do Štítů zástupci našich partnerských měst – italského Belvedere Ostrense a francouzského Saint Pal de Chalencon. Na štítecké radnici je přivítal starosta Bc. Jiří Vogel a místostarosta Ing. Oto Wonke. Následná prohlídka našeho města, které se od poslední návštěvy našich zahraničních přátel opět v mnohém zkrášlilo, sklidila obdiv a uznání. Také se diskutovalo o další podobě spolupráce a projektech. Součástí programu byly v následujících dnech společné aktivity, výlety a exkurze nejen po Olomouckém kraji. Na závěr se naši přátelé zúčastnili tanečního večera v kulturním domě.

„Partnerská spolupráce jako přirozený nástroj mezinárodní spolupráce měst a obcí během dlouhé doby své existence prokázala svůj přínos pro porozumění mezi národy a kulturami. Její přidanou hodnotou je nejen živý mezikulturní dialog mezi běžnými občany, překonávání předsudků mezi národy, ale také posilování občanské účasti na veřejném životě a podpora občanství a integrace Evropské unie“, říká starosta města Bc. Jiří Vogel.

Na pořádání Partnerských dní finančně přispěl Olomoucký kraj.

1T1A6967

 

 

 

 

 

 Štítecká delegace ve Francii

IMG_4854Ve dnech 14. až 18. srpna  přijalo 11 zástupců města Štíty pozvání do francouzské obce Saint-Pal-de-Chalencon. Setkání se v hojném počtu zúčastnili i obyvatelé našeho italského partnerského města Belvedere Ostrense. Po příjezdu jsme byli vřele uvítáni a ubytováni ve francouzských rodinách. Další den jsme se zúčastnili bohoslužby v nedalekém kostelíku a poté následovala prohlídka Saint-Pal-de-Chalencon a konference starostů a organizátorů, na které se jednalo o společném projektu. Během pobytu jsme byli panem starostou provedeni místní továrnou na výrobu plastů a zdejší dobrovolní hasiči nám ukázali svou stanici a vybavení. Viděli jsme také místní pekárnu chleba, kozí farmu a kravín. Vše bylo provázeno podrobným výkladem. Součástí programu byla i návštěva nedalekého hradu Chalencon, města Le Puy en Velay a lihovaru Vervain. Vzájemné setkání posílilo vzájemnou spolupráci mezi samosprávami a občany zúčastněných měst.

Partnerské dny města Štíty

Ve dnech 8. 8. – 13. 8. 2016 přijeli do Štítů na svou již pátou návštěvu přátelé z italského partnerského města Belvedere Ostrense a vůbec poprvé k nám zavítali hosté z francouzského města Saint Pal en Chalencon.

Během téměř týdenního pobytu jsme hostům představili naše město a Olomoucký kraj. Kromě poznávacích výletů a exkurzí  se zúčastnili všech kulturních akcí, které se v minulém týdnu ve Štítech konaly.  Velký obdiv sklidil rozvoj a proměny našeho města, a to jak na náměstí, tak i v základní škole a ve sportovním areálu.

Zástupci všech tří měst se dohodli na budoucí spolupráci převážně v oblasti školství, ale i na společných projektech a výstavách.

„Město Štíty velmi podporuje mezinárodní partnerskou spolupráci. Je to pro nás výborná prezentace našeho regionu v rámci Evropské unie,“ říká starosta města Bc. Jiří Vogel.