Město Štíty má v současné době dvě partnerská města:

Niemodlin (Polsko)
Belvedere Ostrense (Itálie)

Štítecká delegace ve Francii

IMG_4854Ve dnech 14. až 18. srpna  přijalo 11 zástupců města Štíty pozvání do francouzské obce Saint-Pal-de-Chalencon. Setkání se v hojném počtu zúčastnili i obyvatelé našeho italského partnerského města Belvedere Ostrense. Po příjezdu jsme byli vřele uvítáni a ubytováni ve francouzských rodinách. Další den jsme se zúčastnili bohoslužby v nedalekém kostelíku a poté následovala prohlídka Saint-Pal-de-Chalencon a konference starostů a organizátorů, na které se jednalo o společném projektu. Během pobytu jsme byli panem starostou provedeni místní továrnou na výrobu plastů a zdejší dobrovolní hasiči nám ukázali svou stanici a vybavení. Viděli jsme také místní pekárnu chleba, kozí farmu a kravín. Vše bylo provázeno podrobným výkladem. Součástí programu byla i návštěva nedalekého hradu Chalencon, města Le Puy en Velay a lihovaru Vervain. Vzájemné setkání posílilo vzájemnou spolupráci mezi samosprávami a občany zúčastněných měst.

Partnerské dny města Štíty

Ve dnech 8. 8. – 13. 8. 2016 přijeli do Štítů na svou již pátou návštěvu přátelé z italského partnerského města Belvedere Ostrense a vůbec poprvé k nám zavítali hosté z francouzského města Saint Pal en Chalencon.

Během téměř týdenního pobytu jsme hostům představili naše město a Olomoucký kraj. Kromě poznávacích výletů a exkurzí  se zúčastnili všech kulturních akcí, které se v minulém týdnu ve Štítech konaly.  Velký obdiv sklidil rozvoj a proměny našeho města, a to jak na náměstí, tak i v základní škole a ve sportovním areálu.

Zástupci všech tří měst se dohodli na budoucí spolupráci převážně v oblasti školství, ale i na společných projektech a výstavách.

„Město Štíty velmi podporuje mezinárodní partnerskou spolupráci. Je to pro nás výborná prezentace našeho regionu v rámci Evropské unie,“ říká starosta města Bc. Jiří Vogel.