Návštěva partnerského města (25.08.2015)

Na základě pozvání partnerského města Belvedere Ostrense se deset účastníků vydalo ve dnech 17. 8. 20. 8. 2015 do Itálie. Setkání se konalo u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války. Štítecký starosta Bc. Jiří Vogel byl vyzván k hlavnímu projevu na mezinárodní konferenci, které se zúčastnili kromě Čechů a Italů také Francouzi.
Během pobytu měli Štítečtí možnost seznámit se s životem v rodinách, ve kterých byli ubytovaní. Součástí programu byla exkurze v sirných dolech, prohlídka městského muzea sirného dolu, výstava výkresů žáků základních škol z partnerských měst včetně ocenění autorů obrázků, prohlídka jeskyně Grotte di Frasassi, návštěva přímořského letoviska Senigallia, prohlídka historického města Serra de´Conti, exkurze ve vinařství, konference k 70. výročí konce 2. světové války a konference zástupců partnerských měst na téma budoucí spolupráce.

Vzájemné setkání posílilo dlouhodobou mezinárodní spolupráci mezi samosprávami  a občany zúčastněných měst.


Štítecký betlém putoval do Itálie (29.08.2013)

Unikátní štítecký betlém darovalo město do italského Tolentina. A co této dlouhé cestě předcházelo?

Při loňské návštěvě partnerského města Belvedere Ostrense v Itálii navštívili Štítečtí mimo jiné i baziliku sv. Mikuláše v Tolentinu. V této bazilice se nachází hrob svatého Mikuláše Tolentinského a v podzemí je umístěno muzeum betlémů. Mezi betlémy z mnoha zemí světa chyběl zástupce České republiky. V tento okamžik se zrodil nápad o využití betléma zakoupeného Městem Štíty od místního občana pana Lakomého, který jej vlastnoručně vyřezal. Ve slavném muzeu betlémů bude tak mít štítecký betlém své čestné místo a návštěvníci ho budou moci obdivovat 365 dní v roce.

Hosté z italského partnerského města si při letošní návštěvě Štítů betlém převzali a bezpečně ho dopravili a předali na nové místo v bazilice sv. Mikuláše v Tolentinu.

Komentář k fotografiím:

Betlém autora Jaroslava Lakomého, Štíty

Převzetí betléma v Tolentinu, Itálie (zleva: Otec Massimo Giustozzo, převor kláštera svatého Mikuláše – Tolentino Itálie a Cav. Franco Morresi, místostarosta města Belvedere Ostrense)