PŘEDSEDA A ČLENOVÉ KOMISE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY:

Předseda: Ing. Pavel Meixner

Eva Dušková

Josef Valenta