PŘEDSEDA A ČLENOVÉ KOMISE PRO PARTNERSTVÍ:

Předseda: Ing. Jiří Jelínek

Václav Haltmar

Milana Bartošková