PŘEDSEDA A ČLENOVÉ KOMISE PRO PARTNERSTVÍ:

Předseda: Bc. Jiří Vogel

Luboš Skácel

Václav Haltmar

Milana Pospíšilová

Petr Beneš

Karel Večeř

Ing. Oto Wonke