PŘEDSEDA A ČLENOVÉ KOMISE PRO PŘÍPRAVU NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Předseda: Bc. Jiří Vogel

Petr Beneš

Vítězslav Turek

Vladimír Světlík

Miroslav Švestka

Ing. arch. Jiří Valert

Ing. Pavla Machová