PŘEDSEDA A ČLENOVÉ KOMISE REDAKČNÍ:

Předseda: Mgr. Jana Knápková

Iveta Horvátová

Mgr. Hana Tempírová

Radka Jánešová

Alexandr Krobot

Ing. Alena Wonkeová