PŘEDSEDA A ČLENOVÉ REDAKČNÍ KOMISE:

Předseda: Mgr. Jana Knápková

Iveta Horvátová

Mgr. Hana Tempírová

Mgr. Ivana Valentová

Alexandr Krobot