PŘEDSEDA A ČLENOVÉ KOMISE SPOZ:

Předseda: Iveta Horvátová (matrika@stity.cz)

Marie Kreuzigerová

Alma Lakomá

Alena Knápková

Božena Ryšánková

Věra Režňáková

Dana Batková

Viera Altmanová

Jitka Kunrtová

Jarmila Smrčková

Jana Kubelková

Monika Švédová

Jiří Lauermann

Ivar Směšný