PŘEDSEDA A ČLENOVÉ KOMISE – SBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI:

Předseda: Iveta Horvátová (matrika@stity.cz)

Marie Kreuzigerová

Alena Lakomá

Jaroslava Frodová

Božena Ryšánková

Věra Režňáková

Dana Batková

Viera Altmanová

Jitka Kunrtová

Jarmila Smrčková

Jana Kubelková

Dagmar Purkertová

Milena Šulová

Jiří Lauermann

Ivar Směšný