KOMISE STAVEBNÍ A REGENERAČNÍ:

Předseda: Petr Haltmar

Bc. Jiří Vogel

Miroslav Švestka

 

Ing. arch. Jitka Štáblová (NPÚ Olomouc, prac. Šumperk)

Monika Paulová Dis. (MěÚ Šumperk, odbor výstavby, odd. státní památkové péče)