KOMISE STAVEBNÍ A REGENERAČNÍ:

Předseda: Petr Haltmar

Josef Šula

Pavel Ševčík

Ing. Bohumil Havránek

Ing. arch. Jitka Štáblová (NPÚ Olomouc, prac. Šumperk)

Ing. Jana Mrňková (KÚ Olomouc)

Monika Paulová Dis. (MěÚ Šumperk, odbor výstavby, odd. státní památkové péče)