PŘEDSEDA A ČLENOVÉ FINANČNÍHO VÝBORU:

Předseda: Zdeněk Drlík – zastupitel města

Petra Scholzová

Ing. Dana Valentová

Petra Pecháčková

Ing. Oto Wonke – zastupitel města


Statistika účasti na jednáních Finančního výboru města Štíty 2017

P – přítomen, N – nepřítomen, O – omluven

 
rok 2017Bc. Zdeněk DrlíkPetra PecháčkováPetra ScholzováIng. Dana ValentováIng. Oto Wonke
12. 4. PPPPO
14. 6. POPPP
13. 9.PPOPP
18.10.POPOP
22.11.PPPPO
6.12.PPPOP

Statistika účasti na jednáních Finančního výboru města Štíty 2016

P – přítomen, N – nepřítomen, O – omluven

rok 2016Bc. Zdeněk DrlíkPetra PecháčkováPetra ScholzováIng. Dana ValentováIng. Oto Wonke
13.4.OPPPP
15.6.PPPPO
14.9.OPPPP
20.10.PPPPO
23.11.PPPOP
7.12.PPOOP