Letošní Štítecká pouť byla spojena s oslavami 740. výročí od první písemné zmínky o Štítech. Po pátečním křtu knihy „Štíty – historie a proměny města“ pokračovaly sobotní oslavy předáváním čestných uznání významným osobnostem spojených se Štíty. Spolu se starostou města Jiřím Vogelem ocenění předávali poslankyně Parlamentu ČR  Zuzana Majerová, hejtman Olomouckého kraje  Ladislav Okleštěk, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák a místostarosta města Štíty Luboš Skácel. V kostele Nanebevzetí Panny Marie poté zazněly písně v podání Pěveckého sboru Křížkovský z Opavy. Večerní program ve sportovním areálu odstartoval David Deyl a po slavnostním ohňostroji se o zábavu postaral Davide Mattioli. K dobré pohodě také přispěly místní spolky, které zajistily občerstvení. Štíteckou pouť zakončila nedělní Mše svatá celebrovaná olomouckým biskupem Mons. Antonínem Baslerem.

Fotogalerie