Bc. Jiří Vogel, starosta
583 440 214, starosta@stity.cz
Ing. Oto Wonke, místostarosta
583 440 214, wonke@stity.cz
Eva Šatánková, sekretariát
583 440 214, satankova@stity.cz
Ing. Pavla Machová, majetkové odd.
583 440 214, machova@stity.cz
Iveta Horvátová, matrika
583 440 214, matrika@stity.cz
Pavlína Minářová, ekonomické odd.
583 440 214, minarova@stity.cz
Milana Pospíšilová, ekonomické odd.
583 440 214, pospisilova@stity.cz
Marcela Jurečková, ekonomické odd.
583 440 214, jureckova@stity.cz
Václav Haltmar, místní hospodářství
583 440 214, haltmar@stity.cz
Radka Jánešová, Turistické informační centrum
583 440 109. info@stity.cz