Narozena 31.7.1942 v Postřelmově, vyrůstala v rodině se 4 dětmi. Její otec zahynul v koncentračním táboře, matka pak vychovávala děti sama. Získala vzdělání na základní škole v Postřelmově, střední na pedagogické škole v Olomouci a v r. 1965 absolvovala pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci s aprobací matematika – výtvarná výchova.

 

Do Štítů nastoupila v září roku 1960 jako učitelka II. stupně ZŠ. V r. 1964 se provdala za Jiřího Lauermanna, učitele místní školy, se kterým vychovala tři děti. V obci se zapojila do práce s mládeží ve výtvarné, sportovní a zejména kulturní oblasti. Mnoho let vedla děti v tanečním souboru Plamínek a s nimi absolvovala řadu vystoupení pro veřejnost.

 

Bohatá byla také její činnost ve veřejném životě – v ochotnickém divadle, v Sokole, turistice, ořádáním výtvarných výstav a soutěží, výzdob při různých společenských událostech v obci i ve škole. Dětskými i svými obrazy vyzdobila budovy radnice, Domova důchodců a restaurace Černá kočka. Několik roků vytvářela keramické medaile pro všechny účastníky cyklistického závodu „RAMPUŠÁK“ a organizovala dětský závod „RAMPUŠÁČEK“. Byla členkou SPOZ a dlouhou dobu navštěvovala starší občany s blahopřáním.

 

Od roku 1990 byla členkou městské rady a zastupitelstva, v té době se zúčastnila řízení o získání městských budov od KNV, o udělení statutu „MĚSTO“ včetně znaku a praporu města, o rekonstrukci štíteckého chrámu, vybavenosti obce aj.

 

Pracovala jako předseda školské a kulturní komise, prováděla zápisy do kronik – školní, sokolské, turistické, knihy Vítání občánků, knihy zlatých svateb, akcí SPOZ a událostí ve městě. V roce 1992 vyšlo z její iniciativy první číslo časopisu Štítecký list, který potom tvořila až do r. 1999. V tomto roce byla ustavena redakční rada, jejíž byla vedoucí do r. 2002 a do r. 2007 členkou.

 

Je autorkou brožury POKLADY KOSTELNÍ VĚŽE, vydané u příležitosti rekonstrukce kostela, kdy byl vyjmut obsah schránky v kostelní věži z r. 1912 a doplněn materiály ze současnosti r. 1997. K 720. výročí města zpracovala materiály z historie do spisu „720 LET ŠTÍTŮ 1278 – 1998“ a doplnila jej kresbami a dobovými fotografiemi. Po uspořádání výstavy výtvarných prací dětí k výročí spisovatele Václava Rýznara se rozhodla ke zpracování nového vydání jeho „Lyžařských pohádek“. Se souhlasem rodiny spisovatele řídila zpracování ilustrací dětmi ZŠ a následné zapsání textu na počítači. Vydání knihy provedl pan Ševčík ve vydavatelství VEDUTA. Kniha byla uvedena do života a do prodeje na slavnosti ve škole v r. 2003.

 

Od roku 2007 dosud pracuje jako kronikářka města, vede keramický kroužek při škole a účastní se akcí v obci.