– narozen 27. 8. 1957

– ženatý (manželka Jolanta), dvě děti

– dosažené vzdělání vysokoškolské absolvent Vysoké školy ekonomické ve Wroclavi

– 31 let praxe v oboru

V letech 1990-1992 byl ředitelem Kožedělného závodu v Brzegu, poté na pozici ředitele rozpočtového odboru městské správy obecního majetku (podřízeného městskému úřadu) v Brzegu zahájil svou působnost v místní samosprávě. V letech 1992-1997 se mu podařilo úspěšně zavést předpisy týkající se bytových družstev. V letech 2002-2004 byl členem rozpočtové komise zastupitelstva obce. V letech 1997-1999 byl ředitelem společnosti OPUS v Opolí. Poté od roku 1999 do roku 2002 zastával funkci druhého náměstka vojvody Opolského vojvodství. Tehdy se snažil reformovat místní samosprávu a věnoval se rovněž vládnímu projektu pro rozvoj zemědělství a vesnických oblastí. V letech 2002-2006 zastával funkci místostarosty města Brzeg, přičemž s úspěchem realizoval program ISPA, v jehož rámci byla vybudována kanalizace v pěti menších územně správních celcích Opolského a Dolnoslezského vojvodství. Získal finanční prostředky na stavbu tělocvičny a výstavbu kruhového objezdu. V této době byl také předsedou společného ekologického sdružení několika obcí EKOGOK, pro něž získal z Evropské unie finanční prostředky na rozšíření kapacity skládky odpadů o II. stavbu. Dne 29.6.2007 byl předsedou vlády jmenován do funkce starosty obce Niemodlin. Následně byl dne 26.8.2007 zvolen ve všeobecných volbách starostou obce Niemodlin. Dne 16.9.2007 jako starosta obce Niemodlin podepsal v obci Grabin spolu se starostou města Štíty panem Jiřím Vogelem smlouvu o partnerské spolupráci mezi obcemi Niemodlin a Štíty. Slavnostní podepsání smlouvy se uskutečnilo i v partnerském městě Štíty dne 20.10.2007.

Ve funkci starosty obce Niemodlin získal Mirosław Stankiewicz finanční prostředky na stavbu hřišť v rámci programu Orlik 2012, na obnovu ulic na sídlišti Reymonta II a sídlišti Chopina v obci Niemodlin, na výstavbu kulturně-sportovní haly v obci Niemodlin, stavbu kanalizace tamtéž a rozšíření centra vesnické obce Gracze. Velké úsilí vynakládá také na stavbu obchvatu obce Niemodlin.

Mirosław Stankiewicz energicky pracuje pro dobro místní samosprávy. Je to velice zodpovědný, svědomitý a spolehlivý člověk. Jeho iniciativy a činnost jsou zaměřeny ve prospěch místního společenství a státu. Angažuje se v aktivitách na podporu a rozvoj myšlenky samosprávného řízení obcí.

V letech 1999-2002 působil v rámci INTERREG komunitní iniciativy financované z prostředků Evropské fondu regionálního rozvoje (ERDF) jejímž cílem je podpora příhraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce na vnitřních i vnějších hranicích Evropské unie. V rámci spolupráce České republiky a Polska se v Praze i Varšavě aktivně zasazoval o otevření dalších hraničních přechodů mezi oběma státy s myšlenkou podpořit přátelské vztahy obyvatelstva. Díky jeho snaze vznikly dva malé hraniční přechody pro turisty a hraniční přechod Trzebina Bartultovice.