Bc. Jiří Vogel, starosta
583 440 214 starosta@stity.cz
Luboš Skácel, místostarosta
583 440 214 skacel@stity.cz
Eva Šatánková, sekretariát
583 440 214 satankova@stity.cz
Ing. Pavla Machová, majetkové odd.
583 440 214 machova@stity.cz
Iveta Horvátová, matrika
583 440 214 matrika@stity.cz
Pavlína Minářová, ekonomické odd.
583 440 214 minarova@stity.cz
Milana Bartošková, ekonomické odd.
583 440 214 bartoskova@stity.cz
Václav Haltmar, místní hospodářství
583 440 214 haltmar@stity.cz