sb056-20-AK

Mimořádné-opatření-1.4. 

MZ mimořádné-opatření-1.4..

Opatreni obecne povahy

11Usnesení z KŠ_2.4.2020

sb053-20-AK

Mimořádné_opatření 30.3.-1

Mimořádné_opatření 30.3.-2

Mimořádné_opatření 30.3.-4

Mimořádné_opatření-30.3.-5

sb052-20-AK

sb051-20-AK

08_Usnesení_KŠ_25.3.2020

Mimořádné_opatření_-_výjimky_z_uzavření_obchodů

TZ FÚ pro OLK – Sběrný box

sb047-20-AK 

sb048-20

Usnesení KŠOLK 10 2020_

Verejna vyhlaska KHS OLK 29_03_2020s

b046-20-AK – změna zákonu o státním rozpočtu

sb047-20-AK

Zajištění a vyzvednutí eReceptu jinou osobou

DoporučeníMZČR k používání některých ochranných prostředků

Informace_o_specialnich_strankach_HZS_CR

KHS doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění

KHS vyzva_obcanum_2 – zaměstnanci

Žádost o potvrzení karantény

sb045-20-AK

DoporučeníMZČR

Prehledvydanychopatreni_20_3_2020

Stanovisko totožnost a povinnosti_001

likvidace roušek – občané

06_Usnesení_KŠ_21.3.2020

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory (1)

sb042-20-AK (1)

sb042-20-AK244

244-1

245

246

247

248

249

250

251

252

252-1

253

253-1

sb041-20

03_Usnesení z KŠ kraje

04_Usnesení_KŠ_16.3.2020

TZ FU pro OLK COVID-19

sb037-20-AK

Veřejná vyhláška mimořádné opatření_Ol_změna

Prohlášení předsednictva SPL koronavirus 

Opatření obecné povahy

MVInformace Ministerstva spravedlnosti

Informace Ministerstva vnitra

Informace Ministerstva zemědělství

Mimořádné opatření MVMV – informace obcím v nouzovém stavu

Nařízení vlády o povolání vojáků

Opatřeni vlady

Opatření obecné povahy

Priloha OOP

Priloha OOP

Reakce finanční správy

Sb0034-2020

Sb0035-2020

Usnesení Krizového štábu Olomouckého kraje

Usnesení vlády č. 82

Usnesení vlády

Veřejná vyhláška KHS