Vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2021/2022, Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) našemu městu zaslal k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které má v plánu realizovat k celostátním změnám od 12. 12. 2021. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které KIDSOK obdržel v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 12. 12. 2021 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naše město a příslušná pdf JŘ naleznete na  webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20210823-navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-12-12-2021/.

U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím KIDSOK neeviduje žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2020/2021. Aktuálně platné JŘ naleznete na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/.

Podněty a připomínky prosím zasílejte na info@stity.cz nebo je sdělte v Turistickém informačním centru Štíty (tel. 583 440 109) nejpozději do 8. 9. 2021.