Město Štíty se zasloužilo o opravu chátrající budovy bývalé věznice a ve čtvrtek 9. června se mohli občané Štítů podívat do jejích opravených prostor. Vzniklo zde nové zázemí pro spolky a také společenská místnost s prostornou kuchyní pro konání různých oslav a setkání občanů.

Fotogalerie – Den otevřených dveří