Vážení spoluobčané,

v odpoledních hodinách 3. 10. 2016 se podařilo pracovníkům města odstranit závadu na  zdroji pitné vody – vrt Štíty.  Z toho důvodu odvoláváme veškerá omezení vyhlášená  ve dnech  1. 10. – 3. 10. 2016.

Děkujeme vám za dodržování vyhlášených omezení v souvislosti s havárií zdroje pitné vody. Včerejší den nám ukázal, jakou významnou úlohu mají kamenné studánky v parku a  u kapličky v době krizového stavu, kdy máme k dispozici okamžitě zdroj užitkové vody.

S pozdravem

Bc. Jiří Vogel

There are no comments yet.

Napsat komentář